Lomba Desain Konsep Gapura 17 Agustusan!

Gapura Universal

Karya: 
Yazi Medinne
Desain: