Lomba Desain Konsep Gapura 17 Agustusan!

Gapura Budaya Indonesia

Karya: 
R Batara Agung
Desain: 

gapura yg indonesia banget