Lomba Desain Konsep Gapura 17 Agustusan!

Gapura 17 Agustusan

Karya: 
Septika Riana
Desain: