Peserta Lomba Desain Kaos

wibisono akbar suryansah
Wahyu Kuncoro
Wahyu Kuncoro
Fajar Arifin
gupikus
Setiaji Pamungkas
Prasetyo W. Nugroho
Prasetyo W. Nugroho
WRDN
Yohansyah Fakhrur Reza
Daniel Morr
Dhang Ayupratomo
Afmi Armansyah
Winandika Atma yoga
abdul mufid
Fetra Altama
Roby Fiandika
Wildan Al Musthofa
Adnan Majid
Naufal Diaz Aditia