Lomba Logo Parekraf

parekraf #3

Desain: 
Karya: 
@srontovespa