Lomba Logo Parekraf

parekraf #2

Desain: 
Karya: 
@srontovespa