Lomba Logo Parekraf

Logo Parekraf

Desain: 
Karya: 
Teddy